Podczas wycieczki do dziadka Kaktusa, który posiada na wsi stary, piękny dom. Wśród znajdujących się tam skarbów, chłopcy odkrywają pióro i kałamarza. Kiedyś bez tych przedmiotów nie wpuszczano uczniów na lekcje.